Hansen, G. B. “‘Almuens Og Bøndernes Børn søge Nu sjældnere Latinskolen’”. Historisk Årbog for Roskilde Amt, bd. 1, nr. 1, november 2019, https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117177.