Christophersen, M. “Klinegilderne I Vor Hjemegn I Gamle Dage”. Historisk Årbog for Roskilde Amt, Bd. 1, nr. 1, august 2019, https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/115292.