Fang, A. “Forord”. Historisk Årbog for Roskilde Amt, Bd. 1, nr. 1, marts 2019, https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/112921.