[1]
J. Zeuner, “Jomfruliv og det sociale fællesskab”, HÅRA, bd. 1, nr. 1, nov. 2022.