[1]
G. Roholte, “Et gartnerihushold i krigstider”, HÅRA, bd. 1, nr. 1, feb. 2021.