[1]
K. C. Uldall, “Tilstanden i Københavns Amt ved Aar 1740 (fortsat fra Aarbogen 1917, p. 134). Del 3”, HÅRA, bd. 1, nr. 1, dec. 2020.