[1]
H. Denman, “Titelblad 2019”, HÅRA, bd. 1, nr. 1, feb. 2020.