[1]
G. Hansen, “Forord”, HÅRA, bd. 1, nr. 1, feb. 2020.