[1]
N. Kragh-Nielsen, “"At have sit liv forbrudt". Henrettelser på Roskilde-egnen”, HÅRA, bd. 1, nr. 1, feb. 2020.