[1]
G. Hansen, “Præstekonventet i Roskilde i 1840’erne - også et led i demokratiseringen af Danmark”, HÅRA, bd. 1, nr. 1, feb. 2020.