[1]
M. S. Andersen, “Amtsgården”, HÅRA, bd. 1, nr. 1, nov. 2019.