[1]
G. B. Hansen, “‘Almuens og Bøndernes Børn søge nu sjældnere Latinskolen’”, HÅRA, bd. 1, nr. 1, nov. 2019.