[1]
H. Denman, “Slotskapellet på Ledreborg Slot”, HÅRA, bd. 1, nr. 1, jan. 2019.