[1]
B. Dahl, “Forord”, HÅRA, bd. 1, nr. 1, jan. 2019.