Zeuner, J. (2022) “Jomfruliv og det sociale fællesskab”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/134513 (Set: 16 april 2024).