Zeuner, J. (2022) “Dominikanerne og Sortebrødregård 1231-1699”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/134509 (Set: 25 marts 2023).