Olsen, R. A. (2021) “Voldsteder i Roskilde amt”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/129711 (Set: 12 august 2022).