Roholte, G. (2021) “Et gartnerihushold i krigstider”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/125008 (Set: 12maj2021).