Jensen, A. (2021) “Besættelsen set gennem Roskilde-pressen”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/125001 (Set: 12maj2021).