Uldall, K. C. (2020) “Tilstanden i Københavns Amt ved Aar 1740 (fortsat fra Aarbogen 1917, p. 134). Del 3”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/123655 (Set: 27september2021).