Verwohlt, E. (2020) “Formandens beretning på Historisk Samfunds generalforsamling 1996”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/119327 (Set: 2 marts 2024).