Singer, K. (2020) “Roskilde og Omegns Musikforening”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/119323 (Set: 25 februar 2024).