Eisen, H.-C. (2020) “Vi vil selv spille - de faglige organisationers musikkorps”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/119322 (Set: 26 februar 2024).