Andersen, M. (2020) “Middelalderlige musikinstrumenter fra Roskildes undergrund”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/119316 (Set: 14april2021).