Denman, H. (2020) “Kolofon”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/118763 (Set: 14april2021).