Hansen, G. (2020) “Forord”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/118761 (Set: 14april2021).