Hope, S. (2020) “En sjælden Tycho Brahe-udgave”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/118567 (Set: 14april2021).