Michelsen, H. (2020) “Tycho Brahes De nova stella (1573) i Roskilde”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/118566 (Set: 14april2021).