Kragh-Nielsen, N. (2020) “"At have sit liv forbrudt". Henrettelser på Roskilde-egnen”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/118565 (Set: 14april2021).