Hansen, G. (2020) “Præstekonventet i Roskilde i 1840’erne - også et led i demokratiseringen af Danmark”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/118564 (Set: 14april2021).