Ejdorf, K. (2020) “Den store stormflod 1782 ramte også Køge Bugt”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/118563 (Set: 14april2021).