Hansen, T. (2020) “Det gamle og nye Frederiksberg i Roskilde”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/118562 (Set: 14april2021).