Verwohlt, E. (2019) “Formandens beretning på Historisk Samfunds generalforsamling den 26. maj 1998”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117194 (Set: 7 december 2023).