Andersen, M. S. (2019) “Amtsgården”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117193 (Set: 6 december 2023).