Dahl-Nielsen, R. (2019) “Tanker om og glimt fra en amtkommunal kunsthistorie”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117191 (Set: 7 december 2023).