Rasmussen, U. F. (2019) “Arkæologi 78 - Resultater fra Køge”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117182 (Set: 6 december 2023).