Kruse, A. (2019) “Hvad er det, Christian I holder i hånden?”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117178 (Set: 6 december 2023).