Hansen, G. B. (2019) “‘Almuens og Bøndernes Børn søge nu sjældnere Latinskolen’”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117177 (Set: 6 december 2023).