Nielsen, H. (2019) “Hårlevbøndernes skatter og landgilde i 1256”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117174 (Set: 6 december 2023).