Christensen, T. (2019) “Middelalder i Gl. Lejre”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117173 (Set: 7 december 2023).