Andersen, M. (2019) “Arkæologi i middelalderen”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117172 (Set: 7 december 2023).