Christophersen, M. (2019) “Klinegilderne i vor Hjemegn i gamle Dage”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/115292 (Set: 1oktober2020).