Bredsdorff, T. (2019) “Medlemsliste 1915”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/113480 (Set: 28februar2020).