Bredsdorff, T. (2019) “Indhold 1915”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/113471 (Set: 23februar2020).