Fang, A. (2019) “Klosteret og dets historie. Del 2/2”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/112923 (Set: 13august2020).