Fang, A. (2019) “Titelblad 1949”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/112919 (Set: 11juli2020).