Tüchsen, P. (2019) “Et trist Mindesmærke”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/112711 (Set: 22januar2021).