Denman, H. (2019) “Slotskapellet på Ledreborg Slot”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/112024 (Set: 22januar2021).