Denman, H. (2019) “Menigheden i stormvejr”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/112017 (Set: 14april2021).