Dahl, B. (2019) “Ordliste”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/111917 (Set: 14april2021).